Groep 6

Entreetoets groep 7

vrijdag 18 mei 2018

Dinsdag 22 mei start groep 7 met de entreetoets. De leerlingen maken in totaal 180 opgaven die verdeeld zijn in de volgende onderdelen. 

Rekenen: getallen, meten en meetkunde, verbanden, verhoudingen

Lezen: begrijpend lezen, opzoeken, samenvatten

Taalverzorging: grammatica, interpunctie, spelling niet-werkwoorden, spelling werkwoorden 

 

Het zijn veel onderdelen maar we weten dat de kinderen het kunnen. We wensen groep 7 veel succes en concentratie!