Tussenschoolse opvang

Per 1 augustus 2006 is het organiseren van het overblijven een zaak van ouders en het bevoegd gezag. Bij ons op school is de TSO (tussenschoolse opvang) in handen van een aantal overblijfmoeders onder leiding van de overblijfcoördinatrice mevr. Diny Dekker.

Het overblijven kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de lunchpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur. De kinderen van groep 1 en 2  worden om 12.00 uur bij de klas opgehaald en meegenomen naar de TSO-ruimte. De kinderen uit de andere groepen eten eerst samen met de leerkracht in de klas.

Uiteraard zijn er wel een aantal regels die gelden voor het overblijven. Ze worden met de kinderen besproken en u kunt ze ook opvragen bij de coördinatrice. Het beleidsplan TSO (na goedkeuringvan de MR) kunt u inzien op de site van onze school onder het kopje ouders www.sjaloomschool.com

De kosten bedragen € 1,50 per keer en worden afgeschreven per automatische incasso. We werken met de app TSO Assistent. Meer informatie kunt u krijgen bij ons contactpersoon Diny Dekker.