"Op de Sjaloomschool zijn alle kinderen, meesters en juffen lief." Josefien Weima gr 6
"Mijn kinderen mogen zichzelf zijn op de Sjaloomschool." Jolanda Hinsenveld Ouder
"Zorg voor klein en groot." José ten Brinke Leerkracht

Fotoalbum

- Fietspuzzeltocht 2014 -