Beleid hoofdluis

Hoofdluis

We weten dat het erg vervelend is wanneer u merkt dat uw kind deze ongewenste bezoekers heeft. Toch willen we u dringend verzoeken dit zo snel mogelijk aan de leerkracht door te geven. Een aantal ouders heeft zich bereid verklaard om regelmatig alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis te controleren.

Contactpersonen zijn juf Sylvia van Silfhout en Jacqueline Dollen, namens de ouders (tel 574711). Heeft u vragen dan kunt bij hen terecht. Daarnaast zijn we nog op zoek naar nieuwe vaders/moeders die ons willen helpen bij de controle. Ook dan kunt u contact opnemen met Jacqueline of met de school.