"Op de Sjaloomschool zijn alle kinderen, meesters en juffen lief." Josefien Weima gr 8
"Ik ervaar de Sjaloomschool als laagdrempelig." Bertine Lohuis Ouder
"Mijn kinderen mogen zichzelf zijn op de Sjaloomschool." Jolanda Hinsenveld Ouder

Fotoalbum

- Cool nature speeltuin -