Ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR) Sinds 1992 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin staat dat elke school naast het bevoegd gezag een Medezeggenschapsraad...

Lees meer


Ouderraad (OR)

De ouderraad van de Sjaloomschool bestaat uit een aantal ouders die op vrijwillige basis voor een periode van vier jaar school helpen met het...

Lees meer


Verkeersouders

Alle scholen in Wierden hebben een verkeersouder. Deze personen fungeren als contactpersoon tussen school-ouders-gemeente en VVN. Op dit moment is deze rol...

Lees meer


Beleid hoofdluis

Hoofdluis We weten dat het erg vervelend is wanneer u merkt dat uw kind deze ongewenste bezoekers heeft. Toch willen we u dringend verzoeken dit zo snel...

Lees meer


Buitenschoolse opvang

Binnen de Sjaloomschool verzorgt Christelijke Opvang de Kindertuin de Buitenschoolse Opvang (BSO). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het...

Lees meer


Gebedsgroep

Elke maand komt een aantal ouders en kinderen op school bijeen om met elkaar te bidden voor school. Als team van de Sjaloomschool ondersteunen we dit initiatief....

Lees meer


Inschrijfformulier Sjaloomschool

Hartelijk dank voor uw interesse in onze Sjaloomschool. Het is mogelijk uw kind in te schrijven. Via de volgende link kunt u het online inschrijfformulier...

Lees meer


Verlofformulier

Wilt u verlof aanvragen voor één of meerdere kinderen? Klik dan op de volgende link om dit online in te vullen. Let op: Er zal altijd contact...

Lees meer