Ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR) Sinds 1992 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin staat dat elke school naast het bevoegd gezag een Medezeggenschapsraad...

Lees meer


Ouderraad (OR)

De ouderraad van de Sjaloomschool bestaat uit een aantal ouders die op vrijwillige basis voor een periode van vier jaar school helpen met het...

Lees meer


Verkeersouders

Alle scholen in Wierden hebben een verkeersouder. Deze personen fungeren als contactpersoon tussen school-ouders-gemeente en VVN. Jacqueline Dollen is dit...

Lees meer


Beleid hoofdluis

Hoofdluis We weten dat het erg vervelend is wanneer u merkt dat uw kind deze ongewenste bezoekers heeft. Toch willen we u dringend verzoeken dit zo snel...

Lees meer


Tussenschoolse opvang

Per 1 augustus 2006 is het organiseren van het overblijven een zaak van ouders en het bevoegd gezag. Bij ons op school is de TSO (tussenschoolse opvang) in handen...

Lees meer


Buitenschoolse opvang

Vanaf 1 november 2018 zal Christelijke Opvang de Kindertuin de Buitenschoolse Opvang (BSO) verzorgen binnen de Sjaloomschool. Op maandag, dinsdag en donderdag is...

Lees meer


Gebedsgroep

Elke maand komt een aantal ouders en kinderen op school bijeen om met elkaar te bidden voor school. Als team van de Sjaloomschool ondersteunen we dit initiatief....

Lees meer