Agenda

Vanmorgen houden we onze jaarlijkse kleedjesmarkt. Tijdens de kleedjesmarkt kunnen de leerlingen eigen boeken kopen en verkopen voor een klein bedrag. Op deze manier worden boeken hergebruikt en bevorderen we het plezier in lezen! (Hoe de kleedjesmarkt dit jaar vorm krijgt laten we u nog weten)

Meer lezen

Vanavond om 20.00 uur wordt er een ouderpanelavond georganiseerd. U wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen via de mail. Eens per 3 jaar komen alle gezinnen aan de beurt. (Hoe deze avond vorm krijgt hoort u t.z.t.)

Meer lezen