Buitenschoolse opvang

Indien u gebruik wenst te maken van buitenschoolse opvang kunt u op school informatie vragen. U dient vervolgens zelf contact op te nemen met de kinderopvang.

Het bestuur heeft contracten afgesloten met een tweetal instellingen voor kinderopvang, te weten: Stichting Kinderopvang West Twente (SKWT) en Stichting Kinderopvang Oost Nederland (SKON).

Stichting Kinderopvang West Twente (SKWT)
Telefoon: 0548 - 63 23 00
Email: info@kinderopvangwesttwente.nl
Website: www.kinderopvangwesttwente.nl