"Transparant en herkenbaar." Jan Lubbers Ouder
"Op de Sjaloomschool zijn alle kinderen, meesters en juffen lief." Josefien Weima gr 6
"Mijn kinderen mogen zichzelf zijn op de Sjaloomschool." Jolanda Hinsenveld Ouder

Fotoalbum

- Schoolfeestdag 2016 -