Verkeersouders

Alle scholen in Wierden hebben een verkeersouder. Deze personen fungeren als contactpersoon tussen school-ouders-gemeente en VVN.

Siny Hopster en Jacqueline Dollen zijn dit voor onze school. Mocht u ideeën en/of opmerkingen hebben dan horen ze dat graag van u. Met elkaar hopen we onze kinderen op een veilige manier door het verkeer te loodsen. (tel. 574846).