Verkeersouders

Alle scholen in Wierden hebben een verkeersouder. Deze personen fungeren als contactpersoon tussen school-ouders-gemeente en VVN.

Jacqueline Dollen is dit voor onze school. Mocht u ideeën en/of opmerkingen hebben dan hoort ze dat graag van u. Met elkaar hopen we onze kinderen op een veilige manier door het verkeer te loodsen. (tel. 574711).