"Op de Sjaloomschool zijn alle kinderen, meesters en juffen lief." Josefien Weima gr 6
"Mijn kinderen mogen zichzelf zijn op de Sjaloomschool." Jolanda Hinsenveld Ouder
"Ik ervaar de Sjaloomschool als laagdrempelig." Bertine Lohuis Ouder

Fotoalbum

- Paasetentje 2016 -