Ouderraad (OR)

De ouderraad van de Sjaloomschool bestaat uit een aantal ouders die op vrijwillige basis voor een periode van vier jaar school helpen met het (mede)organiseren van verschillende activiteiten. Hierbij valt te denken aan de fietspuzzeltocht, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasetentje, de schoolfeestdag, de schoolreisjes en het kamp. Daarnaast verrichten zij waar nodig allerlei hand- en spandiensten.
 
De ouderraad heeft een eigen budget dat tot stand komt door middel van de vrijwillige ouderbijdrage, vrije giften en de opbrengst bij activiteiten zoals de fietspuzzeltocht en Reshare-kledinginzameling. Elke euro in kas komt weer geheel ten goede aan de kinderen.
 
Voor het schooljaar 2018-2019 bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:
 
Voorzitter Renate Del Grosso
Leden Janita Lubbers
  Wesley Perik
  Marloes Lubbers
  Angelique Wolters
 
Monique Dreierink
  Jacqueline Dollen
  Miranda Wetering
   
 
Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de ouderraad na de zomervakantie van 2018, dan kunt u zich melden bij Renate Del Grosso of via de mail: info@sjaloomschool.com. Zij zal u tevens graag informeren over de werkzaamheden. Wanneer u verdere vragen, opmerkingen of tips heeft, horen we dat ook graag van u.