"Op de Sjaloomschool zijn alle kinderen, meesters en juffen lief." Josefien Weima gr 6
"Mijn kinderen mogen zichzelf zijn op de Sjaloomschool." Jolanda Hinsenveld Ouder
"Sjaloomschool, gewoon goed onderwijs vanuit het hart!" Marianne Goosselink Leerkracht

Fotoalbum

- Cool Nature -