Groep 1


Regelmatig ontvangen de ouders informatie van de school en de groep via Parro. Dit is een ouderapp om ouders bij de klas te betrekken en om makkelijk te communiceren tussen ouders en leerkrachten. 

Meer lezen