"Transparant en herkenbaar." Jan Lubbers Ouder
"Sjaloomschool, gewoon goed onderwijs vanuit het hart!" Marianne Goosselink Leerkracht
"Mijn kinderen mogen zichzelf zijn op de Sjaloomschool." Jolanda Hinsenveld Ouder

Fotoalbum

- Schoolvoetbaltoernooi -