Groep 6-7


Er wordt nog steeds heel hard gewerkt in de groep. Ondertussen laat de kalender zien dat we nog maar 8 weken naar school hoeven. Daarna mogen we genieten van de zomervakantie. Maar voordat het zover is werken we nog gewoon door. Aanstaande dinsdagavond bent u van 18:00 - 19:00 uur van harte welkom tijdens onze inloop van Alles in 1. We laten u dan zien wat we allemaal gemaakt hebben rondom het project dieren. Graag tot dinsdag!

Meer lezen

Dinsdag 22 mei start groep 7 met de entreetoets. De leerlingen maken in totaal 180 opgaven die verdeeld zijn in de volgende onderdelen.  Rekenen: getallen, meten en meetkunde, verbanden, verhoudingen Lezen: begrijpend lezen, opzoeken, samenvatten Taalverzorging: grammatica, interpunctie, spelling niet-werkwoorden, spelling werkwoorden    Het zijn veel onderdelen maar we weten dat de kinderen het kunnen. We wensen groep 7 veel succes en concentratie!   

Meer lezen

Afgelopen periode zijn groep 6 en 7 afzonderlijk van elkaar naar een culturele voorstelling geweest. Groep 6 was op bezoek in Hoge Hexel om te luisteren en te kijken naar pianomuziek. Groep 7 was op bezoek in Notter en heeft aan allerlei muziekstromingen 'gesnuffeld'. Een dank voor alle ouders die het mogelijk hebben gemaakt dat we er konden komen.

Meer lezen

Groep 7 wordt helemaal klaar 'gestoomd' voor het schriftelijk verkeersexamen van donderdag 5 april. Via gastlessen, computer, ipads en boeken leren ze welke regels er allemaal gelden als verkeersdeelnemer.

Meer lezen