MR vergadering 30 maart 2011

zaterdag 09 apr. 2011

Woensdag 30 maar jl. was er een MR vergadering.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

of klik hier