MR vergadering 12 juli 2011

dinsdag 26 jul. 2011

Dinsdag 12 juli jl. was er een MR vergadering.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

of klik hier