MR vergadering 12 oktober 2011

zondag 23 okt. 2011

12 oktober jl. was er een MR vergadering.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

of klik hier