MR vergadering 11 januari 2012

dinsdag 17 jan 2012

11 januari jl. was er een MR vergadering.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

of klik hier