MR vergadering 5 juli 2012

donderdag 26 jul 2012

5 juli jl. was er een MR vergadering.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

of klik hier