MR vergadering 22 november 2012

donderdag 27 dec 2012

22 november jl. was er een MR vergadering.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

of klik hier