MR vergadering 23 sept.

woensdag 07 okt. 2009

Woensdag 23 september jl. was er de eerste MR vergadering van dit schooljaar.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder
Ouders--> Medezeggenschapsraad

Of klik hier voor de samenvatting