MR vergadering 18 nov. 2009

donderdag 26 nov 2009

Woensdag 18 november jl. was er een MR vergadering.
Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

Klik hier voor de samenvatting van de MR vergadering