MR vergadering 17 maart

woensdag 24 mrt 2010

Woensdag 17 maart jl. was er een MR vergadering.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

of Klik hier voor de samenvatting van de MR vergadering