MR vergadering 22 juni 2010

zondag 04 jul 2010

Dinssdag 22 juni jl. was er een MR vergadering.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

of Klik hier voor de samenvatting van de MR vergadering