MR vergadering 7 october 2010

donderdag 21 okt 2010

Donderdag 7 october jl. was er een MR vergadering.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

of Klik hier voor de samenvatting van de MR vergadering