MR vergadering 19 januari 2011

zondag 30 jan. 2011

Woensdag 19 januari jl. was er een MR vergadering.

Een samenvatting van deze vergadering kunt u lezen op de website onder Ouders--> Medezeggenschapsraad

of klik hier