Kerstviering onderbouw (o.v.b.)

woensdag 22 dec 2021

Vanavond zullen om 19:00uur de onderbouwgroepen het kerstfeest vieren in de hal van de school. 

(Hoe het kerstfeest precies vorm krijgt hoort u t.z.t.)